Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Socialinio draudimo pensijų (senatvės, išankstinės senatvės, netekto darbingumo, našlių, našlaičių) skyrimas ir mokėjimas 


Paslaugos gavėjai yra asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atitinkantys Socialinio draudimo pensijų įstatymo atitinkamai pensijos rūšiai nustatytas sąlygas: • Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;

 • Asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai;

 • Asmenys, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais;

 • Asmenys, sergantys hipofiziniu nanizmu, kuriems nėra nustatytas garbingumo lygis ir kurie yra sukakę 10 metų mažesnį amžių negu nustatytas senatvės pensijos amžius;

 • Mirusio asmens vaikai ir įvaikiai iki 18 metų;

 • Mirusio asmens vaikai ir įvaikiai vyresni kaip 18 metų, jei jie nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) pripažinti iki 24 metų ir jeigu nuo 24 metų nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai);

 • Mirusio asmens vaikai ir įvaikiai vyresni kaip 18 metų, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki 24 metų, nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) pripažinti po 24 metų, tačiau ne vėliau kaip iki 26 metų, ir jeigu nuo 24 metų jie nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai);

 • Mirusio asmens vaikai ir įvaikiai vyresni kaip 18 metų, jei jie yra švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ar nuolatinių studijų programų studentai - iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (bet ne ilgiau, negu jiems sukanka 24 metai); 

 • Mirusio sutuoktinis, sukakęs senatvės pensijos amžių;

 • Mirusio sutuoktinis, pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu:


 1.  Iki sutuoktinio mirties ar per 5 metus po sutuoktinio mirties;2.      Tuo metu, kai slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) iki 18 metų, pripažintus neįgaliaisiais, ar vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100% netekto darbingumo (iki 2005-07-01 – I invalidumo grupė), jei šie vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais iki jiems sukako 18 metų .


Rekomenduojamos prašymų formos yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje, jas galima gauti ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose (toliau – Fondo administravimo įstaiga).


Prašymai gali būti pateikti:


·        Tiesiogiai atvykus į Fondo administravimo įstaigą;


·        Atsiuntus paštu;


·        Perinterneto svetainėjewww.sodra.lt esančią asmeninę gyventojo paskyrą, papildomus dokumentus, jei jų reikia, pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Paskirtos ir mokamos Valstybinių socialinio draudimo pensijos (senatvės, netekto darbingumo, našlių, našlaičių)

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prie prašymo skirti pensiją turi būti pridėti:
• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• Dokumentai, įrodantys asmens stažą, įgytą iki 1994-01-01, ir pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms, turėtas nuo 1984-01-01 iki 1994-01-01 (pateikiami, jei asmuo duomenų apie stažą ir/ar pajamas, turėtas nurodytu laikotarpiu, Fondo valdybos teritoriniam skyriui dar nebuvo pateikęs kaupimui ir jei asmuo pageidauja pensiją skirti atsižvelgiant į šias pajamas);
• Pažyma apie pensijos (pensijos išmokos) gavimo kitoje valstybėje faktą ir stažo laikotarpius, už kuriuos ši pensija asmeniui paskirta ir mokama (jeigu tokią pensiją (pensijos išmoką) asmuo gauna /gavo);
• Mokymo įstaigų pažymėjimai, kai dėl našlaičių pensijos skyrimo kreipiasi vyresni nei 18 metų našlaičiai, kurie mokosi;
• Išmokos gavėjo sąskaitos kredito (mokėjimo) įstaigoje rekvizitai (jei reikia).
Fondo valdybos teritorinio skyriaus darbuotojai turi teisę pareikalauti pateikti ir kitus dokumentus (jei tokių dokumentų reikia ir šios informacijos nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre) - pvz. santuokos liudijimą, santuokos sudarymo (nutraukimo) įrašo išrašą (nuorašą, kopiją), vaikų gimimo liudijimus, duomenis apie vaiko iki 3 metų priežiūros atostogų suteikimą, pažymą, kad dokumentai apie stažą ir/ar pajamas neišsaugoti; jei prašymą dėl pensijos skyrimo pateikia įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas ir kt.
Asmuo turi pateikti dokumentų originalus arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra duomenų
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Paslaugos gavėjai yra Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, jei jie yra :
• Sukakę senatvės pensijos amžių;
• Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais;
• Mirusiojo asmens vaikai ir įvaikiai iki 18 metų;
• Mirusiojo asmens vaikai ir įvaikiai vyresni kaip 18 metų, jei jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005-07-01 – invalidais) iki 18 metų ir jeigu nuo 18 metų nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai);
• Mirusiojo asmens vaikai ir įvaikiai vyresni kaip 18 metų, kurie iki 2005-07-01 buvo pripažinti invalidais nuo vaikystės po 18 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, ir jeigu nuo pripažinimo invalidais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai);
• Mirusiojo asmens vaikai ir įvaikiai vyresni kaip 18 metų, jei jie yra Lietuvos Respublikoje įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai - iki šių mokyklų baigimo (bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai);
• Mirusiojo sutuoktinis, sukakęs senatvės pensijos amžių;
• Mirusiojo sutuoktinis, pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu:
1. Iki sutuoktinio mirties ar per 5 metus po sutuoktinio mirties;
2. Tuo metu, kai slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) iki 18 metų, pripažintus neįgaliaisiais, ar vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100% netekto darbingumo, jei vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais iki jiems sukankant 18 metų .
Rekomenduojama prašymo forma yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje, ją galima gauti ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai).
Prašymas gali būti pateiktas:
• Elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (papildomus dokumentus pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais).
Paskirta pensija gali būti mokama pervedant ją į išmokos gavėjo sąskaitą kredito (mokėjimo) įstaigoje, pristatoma pagal išmokos gavėjo nuolatinę (faktinę) gyvenamąją vietą ar išmokama mokėjimo įstaigoje teisės aktuose nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F9036415DBD/PyPJAwuovs
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas <br/> Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7F77DF94F5D/jfCKZBGsJq
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas  Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas
Pavadinimas Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/10be9db0f20711e7845fceb29e7ecd13
Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Pavadinimas Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE5E6B97F9C9/ShbkHxdFds
Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašas Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašas
Pavadinimas Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF298C34C881/TAIS_494033
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymus ir dokumentus, reikalingus socialinio draudimo pensijai skirti ir mokėti, priima Fondo valdybos teritorinių skyrių pensijų specialistai, dirbantys priimamuosiuose.
Pensijos skiriamos Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus arba jo pavaduotojo, arba direktoriaus įgalioto šio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu.
Raktažodžiai
Pensijų skyrimas
PAS1607
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-06-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems