Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 60 48716
Fakso nr.
+370 4 60 48716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietų armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31) skyrimas
Vienkartinės kompensacijos skiriamos:
1) Žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams.
2) Asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20–40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju; Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą sovietinėje armijoje, šioje armijoje žuvusių šeimoms, skyrimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dėl vienkartinės kompensacijos už žuvusius ar mirusius būtinosios karinės tarnybos metu kiekvienas šeimos narys savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusiojo ar mirusiojo nuolatinė gyvenamoji vieta, administracijai pateikia:
1. Prašymą, kuriame nurodo visus jam žinomus šeimos narius, turinčius teisę į kompensaciją.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Asmeniui žuvus mirties liudijimo ir karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimą; asmeniui mirus dėl ligų, susijusių su tarnyba – asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvadą, kad įvyko mirtis dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje.
4. Giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiu įrodančius dokumentus (santuokos, gimimo liudijimai ir kiti giminystės ryšį įrodantys dokumentai).
Vienkartinei kompensacijai gauti dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba, asmuo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai pateikia:
1. Prašymą.
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą darbingumo lygio pažymą arba neįgalumo pažymėjimą, išduotą iki 2005-07-01.
Vienkartinei kompensacijai gauti dėl karo gydytojo sprendimo pripažinti netinkamu karo tarnybai asmuo su prašymu gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai asmuo pateikia karo gydytojų išduotą dokumentą (ar jo archyvinį išrašą), patvirtinantį, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai. Karo gydytojo išduotas dokumentas pateikiamas išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37046048716
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: srs@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų veiksmų atliekant administracinę paslaugą schema
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Patvirtintos formos prašymą
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-07-01 nutarimas Nr. 722 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1004 „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e03221024a011e5b336e9064144f02a
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-07-01 nutarimas Nr. 722 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1004 „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-07-01 nutarimas Nr. 722 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1004 „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos 1994-07-20 įstatymas Nr. I-576 „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31)“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=5931&p_query=&p_tr2
Lietuvos Respublikos 1994-07-20 įstatymas Nr. I-576 „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31)“ Lietuvos Respublikos 1994-07-20 įstatymas Nr. I-576 „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31)“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
sovietinė armija, sužalotas, karinė tarnyba
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
33.doc 33.doc
Būtinų veiksmų atliekant administracinę paslaugą schema
PAS2498
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems