Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 75631
Faksas
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą
dauginamąją medžiagą išdavimas
Dauginamosios medžiagos tiekėjas, norintis įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą sodo ir dekoratyvinių augalų dauginamąją medžiagą, sodo augalus ir daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, išskyrus sėklą, privalo gauti vienkartinį leidimą
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas vienkartinis leidimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dauginamosios medžiagos tiekėjo pateikiami dokumentai: 1) prašymas dėl ne Europos Sąjungos valstybių, iš kurių norima įvežti dauginamąją medžiagą, nustatymo;
2) prašymas išduoti vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintą formą;
3) įvežamos dauginamosios medžiagos tiekėjo išduoto dokumento ar oficialaus kokybę patvirtinančio dokumento kopija;
4) pranešimas apie dauginamąją medžiagą, įvežtą į Lietuvos Respubliką su vienkartiniu leidimu
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Marija Alechnovič
Pareigos: Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja
Telefonas: +37052754050
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: marija.alechnovic@vatzum.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jovita Kulikauskaitė
Pareigos: Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +37052734695
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jovita.kulikauskaite@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Dauginamosios medžiagos tiekėjas pateikia prašymą pagal Vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į
Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri
nepripažinta lygiaverte Europos Bendrijoje išaugintai dauginamajai medžiagai, išdavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. 3D-694, 1 priede nustatytą formą
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Dauginamosios medžiagos tiekėjas pateikia prašymą pagal Vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į
Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri
nepripažinta lygiaverte Europos Bendrijoje išaugintai dauginamajai medžiagai, išdavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. 3D-694, 1 priede nustatytą formą.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-694 „Dėl vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri nepripažinta lygiaverte Europos Sąjungoje išaugintai dauginamajai medžiagai, taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ACDE39F135FF
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-694 „Dėl vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri nepripažinta lygiaverte Europos Sąjungoje išaugintai dauginamajai medžiagai, taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-694 „Dėl vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri nepripažinta lygiaverte Europos Sąjungoje išaugintai dauginamajai medžiagai, taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.155190/kbFCgkqSKR
Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas
Pastabos
Galutinė administracinė paslauga. Augalininkystės tarnyba pateikia Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro įsakymu sudarytai komisijai (toliau – komisija) ne Europos Sąjungos valstybių, iš
kurių dauginamosios medžiagos tiekėjai nori įvežti į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą,
sąrašą. Komisija priima sprendimą, kuriose ne Europos Sąjungos valstybėse bus nustatoma, ar
dauginamosios medžiagos dauginimą ir sertifikavimą reglamentuojantys teisės aktai atitinka
Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ir
Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus
sėklą, reikalavimų aprašus ir Privalomuosius dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos
(toliau – privalomieji reikalavimai) reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikoje. VATZUM,
vadovaudamasi privalomaisiais reikalavimais, per 6 mėnesius išnagrinėja, ar reikalavimai,
nurodyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose dauginamosios medžiagos dauginimą ir
sertifikavimą ne Europos Sąjungos valstybėse, visais atžvilgiais atitinka privalomuosius
reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikoje, ir komisijai pateikia ataskaitą dėl ne Europos
Sąjungos valstybių, kuriose dauginamosios medžiagos dauginimą ir sertifikavimą
reglamentuojantys teisės aktai atitinka privalomuosius reikalavimus, taikomus Lietuvos
Respublikoje. Komisija, išnagrinėjusi VATZUM pateiktą ataskaitą, priima sprendimą vienkartinių
leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją
medžiagą išdavimo. Dauginamosios medžiagos tiekėjas VATZUM turi pateikti prašymą išduoti
vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą
dauginamąją medžiagą. VATZUM priima sprendimą dėl vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į
Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą, išaugintą ne Europos Sąjungos valstybėse, ne
vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo datos. Dauginamosios medžiagos
tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu informuoja VATZUM apie
dauginamąją medžiagą, įvežtą į Lietuvos Respubliką su vienkartiniu leidimu.
Raktažodžiai
dauginamoji medžiaga, įvežimas, vienkartinis leidimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Dauginamosios medžiagos tiekėjas pateikia prašymą pagal Vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į
Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri
nepripažinta lygiaverte Europos Bendrijoje išaugintai dauginamajai medžiagai, išdavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. 3D-694, 1 priede nustatytą formą
PAS30024
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-10-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems