Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 75631
Faksas
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimas

Fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis purkšti augalų apsaugos produktus iš oro, privalo gauti Vienkartinį leidimą gauti purkšti augalų apsaugos produktus iš oro (toliau - Leidimas). Pateikia: Prašymą Leidimui gauti purkšti augalų apsaugos produktus iš oro (toliau - Prašymas) ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Leidimo išdavimu ir veiklos vykdymu, fiziniai arba juridiniai asmenys pateikia ir gauna raštu, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai per tarnybą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė; Būnant ūkininku
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Patvirtintos formos prašymas;
2. Augalų apsaugos produktų operatoriaus, purškiančio augalų apsaugos produktus iš oro, Augalų apsaugos pažymėjimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;
3. Informacija, pagrindžianti, kad purškiant augalų apsaugos produktus iš oro poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai bus mažesnis negu naudojant antžeminę augalų apsaugos produktų purškimo įrangą ir kad kenksmingųjų organizmų kitais būdais neįmanoma sunaikinti ar kontroliuoti jų plitimo, naudojant antžeminę augalų apsaugos produktų purškimo įrangą;
4. Dokumento, pagrindžiančio, kad orlaivyje sumontuota patikrinta apdorojimo įranga, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;
5. Dokumentų, pagrindžiančių, kad orlaivyje sumontuota apdorojimo įranga, kurios technologija sumažina augalų apsaugos produktų slinkį, kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas PRAŠYMAS gauti vienkartinį leidimą purkšti iš oro.docx
Nuoroda į formą prasymo-forma-purskimui-is-oro.pdf
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
PRAŠYMAS gauti vienkartinį leidimą purkšti iš oro.docx PRAŠYMAS gauti vienkartinį leidimą purkšti iš oro.docx prasymo-forma-purskimui-is-oro.pdf prasymo-forma-purskimui-is-oro.pdf
PRAŠYMAS gauti vienkartinį leidimą purkšti iš oro.docx
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Agrochemijos skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37052731459
Mobilusis telefonas: +37067957996
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: darius.baskys@vatzum.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Algimantas Strukčinskas
Pareigos: Vedėjo pavaduotojas
Telefonas: +37052751865
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: algimantas.strukcinskas@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pareiškėjas pateikia Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) direktoriaus patvirtintą prašymą ir papildomus dokumentus raštu, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai per Augalininkystės tarnybą. Augalininkystės tarnyba, išnagrinėjusi prašymą, priima sprendimą išduoti vienkartinį leidimą purkšti augalų apsaugos produktus iš oro ar jo neišduoti. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas yra informuojamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas, nebent pareiškėjas nurodo kitaip.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pildomas patvirtintos formos prašymas. Prašyme nurodoma:
1. Fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;
2. Nurodoma purškimo data;
3. Nurodoma vietovės adresas, sklypų kadastriniai numeriai, miškams miškus administruojančios VĮ miškų urėdijos pavadinimas, girininkijų pavadinimai, miško kvartalų numeriai, kur bus atliekamas purškimas;
4. Augalų apsaugos produktų operatoriaus vardas, pavardė ir, jei purškimą iš oro atliks juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, jo vadovo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė augalų apsaugos produktų operatoriui išduoto augalų apsaugos ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo pavadinimas, numeris, išdavimo data;
5. Augalų apsaugos produktais apdorojamų augalų pavadinimas;
6. Planuojamo purškimo iš oro laikas ir vieta;
7. Augalų apsaugos produktais apdorojamas plotas;
8. Iš oro purškiamo augalų apsaugos produkto pavadinimas ir kiekis;
9. Įsipareigojimas informuoti visuomenę Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
10. Įsipareigojimas taikyti specialias rizikos valdymo priemones, nurodytas augalų apsaugos produktų etiketėje, kad būtų apsaugota aplinka ir žmonių sveikata nuo neigiamo augalų apsaugos produktų poveikio.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 74 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 8 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Fizinis arba juridinis asmuo, norintis purkšti augalų apsaugos produktus iš oro, privalo gauti Vienkartinį leidimą purkšti augalų apsaugos produktus iš oro (toliau – Leidimas). Pareiškėjas pateikia Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) direktoriaus patvirtintą prašymą ir papildomus dokumentus raštu, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai per tarnybą. Augalininkystės tarnyba, išnagrinėjusi prašymą, priima sprendimą išduoti leidimą purkšti augalų apsaugos produktus iš oro ar jo neišduoti. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas yra informuojamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas, nebent pareiškėjas nurodo kitaip.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 74 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 8 Darbo dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/382041704d0611e7846ef01bfffb9b64
Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutarimu Nr. 3D-509 "Dėl vienkartinių leidimų purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/125f221076a711e7827cd63159af616c
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutarimu Nr. 3D-509 "Dėl vienkartinių leidimų purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo" Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutarimu Nr. 3D-509 "Dėl vienkartinių leidimų purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo"
Pavadinimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-362 „Dėl vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro ir prašymo išduoti vienkartinį leidimą purkšti augalų apsaugos produktus iš oro formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b8312907ebc11e8ae2bfd1913d66d57
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-362 „Dėl vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro ir prašymo išduoti vienkartinį leidimą purkšti augalų apsaugos produktus iš oro formų patvirtinimo“ Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-362 „Dėl vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro ir prašymo išduoti vienkartinį leidimą purkšti augalų apsaugos produktus iš oro formų patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
augalų apsauga, augalų apsaugos produktai, vienkartinis leidimas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
3d-509-purskimas-is-oro.pdf 3d-509-purskimas-is-oro.pdf
Pareiškėjas pateikia Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) direktoriaus patvirtintą prašymą ir papildomus dokumentus raštu, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai per Augalininkystės tarnybą. Augalininkystės tarnyba, išnagrinėjusi prašymą, priima sprendimą išduoti vienkartinį leidimą purkšti augalų apsaugos produktus iš oro ar jo neišduoti. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas yra informuojamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas, nebent pareiškėjas nurodo kitaip.
PAS21068
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-03-13
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems