Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
Pavadinimas
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
Adresas
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 27 19305
Faksas
+370 5 27 19306
Darbo laikas
I-IV 08.00-17.00; V 08.00-15.45
Paslaugos aprašas
Vienkartinio terminuoto leidimo atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje išdavimas
Asmenys, norintys gauti vienkartinį terminuotą ar nuolatinį leidimą (toliau leidimas), teikia rašytinius prašymus (pagal nustatytą pavyzdinę formą) atvykę į VSAT struktūrinį padalinį arba elektroninėmis priemonėmis. VSAT struktūriniuose padaliniuose prašymus asmenys gali pateikti tik darbo dienomis, nustatytomis darbo valandomis. Apie priimtą sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą pareiškėjas informuojamas telefonu, raštu ar teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu būdu.
Leidimo asmeniui pasiimti ir turėti nereikia, nes leidimai talpinami VSAT informacinėje sistemoje.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Nėra duomenų
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas vienkartinis terminuotas leidimas atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje
Susiję su paslauga veiksmai
;
Veiksmų nuoseklumas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Teikiant prašymą VSAT darbuotojui pateikiami:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. asmens tapatybę ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantys dokumentai, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis arba kai asmuo nesinaudoja laisvo asmenų judėjimo teise pagal Europos Sąjungos teisės aktus;
3. leidimas verstis ūkine komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje, jeigu toks leidimas teisės aktų nustatytais atvejais yra būtinas (kai prašoma išduoti veiklos leidimą;
4. dokumentas, patvirtinantis tėvystę, motinystę, asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) (kai leidimą prašoma išduoti asmenims iki 16 metų amžiaus);
5. grupės vadovo, laivo kapitono (škiperio), laivavedžio ir kartu vykstančių asmenų dokumentai, nurodyti 1 ir 2 punktuose.
Pateikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, kartu su prašymu pateikiamos 3–4 punktuose nurodytų dokumentų kopijos. Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas ir juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas ar jo kopija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Kontaktai asmenų, kurie išduoda leidimus
Nuoroda į formą kontaktai-vsaz.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Kontaktai asmenų, kurie išduoda leidimus Kontaktai asmenų, kurie išduoda leidimus kontaktai-vsaz.doc kontaktai-vsaz.doc
Kontaktai asmenų, kurie išduoda leidimus
Pavadinimas Prašymo išduoti vienkartinį terminuotą ar nuolatinį leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje forma
Nuoroda į formą prasymas-vsa-zona.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymo išduoti vienkartinį terminuotą ar nuolatinį leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje forma Prašymo išduoti vienkartinį terminuotą ar nuolatinį leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje forma prasymas-vsa-zona.doc prasymas-vsa-zona.doc
Prašymo išduoti vienkartinį terminuotą ar nuolatinį leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje forma
Pavadinimas Prašymo išduoti vienkartinį terminuotą ar nuolatinį leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje pildymo pavyzdys
Nuoroda į formą prasymo_pildymo-pavyzdys-vsa-zona.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymo išduoti vienkartinį terminuotą ar nuolatinį leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje pildymo pavyzdys Prašymo išduoti vienkartinį terminuotą ar nuolatinį leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje pildymo pavyzdys prasymo_pildymo-pavyzdys-vsa-zona.doc prasymo_pildymo-pavyzdys-vsa-zona.doc
Prašymo išduoti vienkartinį terminuotą ar nuolatinį leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje pildymo pavyzdys
Pavadinimas Prašymo pateikimo elektroniniu būdu veiksmų nuoseklumas
Nuoroda į formą uzsisakymo-el.-budu-nuoseklumas.pdf
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymo pateikimo elektroniniu būdu veiksmų nuoseklumas Prašymo pateikimo elektroniniu būdu veiksmų nuoseklumas uzsisakymo-el.-budu-nuoseklumas.pdf uzsisakymo-el.-budu-nuoseklumas.pdf
Prašymo pateikimo elektroniniu būdu veiksmų nuoseklumas
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rolandas Volskis
Pareigos: Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052719317
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rolandas.volskis@vsat.vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Marek Klimuk
Pareigos: Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052198129
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: marek.klimuk@vsat.vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Arūnas Tamulevičius
Pareigos: Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052719336
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: arunas.tamulevicius@vsat.vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenys, kreipdamiesi dėl leidimo išdavimo, pateikia patvirtintos pavyzdinės formos prašymą, kuriame turi nurodyti šiuos duomenis:
- kokios rūšies leidimą (vienkartinį terminuotą arba nuolatinį) nori gauti;
- vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jei asmuo neturi asmens kodo, nurodoma asmens gimimo data), pilietybę;
- asmens tapatybę (ir / ar teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje) patvirtinančio dokumento pavadinimą, seriją ir numerį;
- gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį;
- pageidaujamą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje teritoriją (nurodoma gyvenvietė, rajonas ar kita konkreti vieta pvz. vandens telkinio pavadinimas), trukmę ir (ar) atvykimo datą, atvykimo ir buvimo tikslą;
- kartu vykstančių ir būnančių valstybės sienos apsaugos zonoje asmenų vardus, pavardes, asmens kodus (jei asmenys neturi asmens kodo, nurodomos asmenų gimimo datos).
Pateikiant prašymą arba atsiimant leidimą duomenims patikrinti, VSAT ar struktūrinių padalinių įgaliotiems VSAT darbuotojams pateikiami:
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- asmens tapatybę ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantys dokumentai, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis arba kai asmuo nesinaudoja laisvo asmenų judėjimo teise pagal Europos Sąjungos teisės aktus;
- dokumentas, patvirtinantis tėvystę, motinystę, asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) (kai leidimą prašoma išduoti asmenims iki 16 metų amžiaus);
- grupės vadovo, laivo kapitono (škiperio), laivavedžio ir kartu vykstančių asmenų dokumentai
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Užpildomas patvirtintos pavyzdinės formos prašymas išduoti leidimą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ar leidimą verskis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenys, kreipdamiesi dėl leidimo išdavimo, pateikia patvirtintos pavyzdinės formos prašymą per elektroninio pristatymo informacinę sistemą, kuriame turi nurodyti šiuos duomenis:
- kokios rūšies leidimą (vienkartinį terminuotą arba nuolatinį) nori gauti;
- vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jei asmuo neturi asmens kodo, nurodoma asmens gimimo data), pilietybę;
- asmens tapatybę (ir / ar teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje) patvirtinančio dokumento pavadinimą, seriją ir numerį;
- gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį;
- pageidaujamą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje teritoriją (nurodoma gyvenvietė, rajonas ar kita konkreti vieta pvz. vandens telkinio pavadinimas), trukmę ir (ar) atvykimo datą, atvykimo ir buvimo tikslą;
- kartu vykstančių ir būnančių valstybės sienos apsaugos zonoje asmenų vardus, pavardes, asmens kodus (jei asmenys neturi asmens kodo, nurodomos asmenų gimimo datos).
Pateikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, kartu su prašymu papildomai pateikiamas dokumentas, patvirtinantis tėvystę, motinystę, asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) (kai leidimą prašoma išduoti asmenims iki 16 metų amžiaus).
Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas ir juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas ar jo kopija.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/458, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimu); Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas; Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Viešojo administravimo įstatymas; Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 36 redakcija); Pasienio teisinio režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 598 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 39 redakcija); Vienkartinio terminuoto ar nuolatinio leidimo atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ir leidimo verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 454 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1V-622 redakcija ).
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61B667AC5D4D/ZBwirJZsdW
2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/458, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimu); Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas; Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Viešojo administravimo įstatymas; Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 36 redakcija); Pasienio teisinio režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 598 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 39 redakcija); Vienkartinio terminuoto ar nuolatinio leidimo atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ir leidimo verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 454 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1V-622 redakcija ). 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/458, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimu); Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas; Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Viešojo administravimo įstatymas; Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 36 redakcija); Pasienio teisinio režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 598 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 39 redakcija); Vienkartinio terminuoto ar nuolatinio leidimo atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ir leidimo verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 454 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1V-622 redakcija ).
Pastabos
Kontaktai asmenų, kurie išduoda leidimus:
http://www.pasienis.lt/index.php?2435738590
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenys, kreipdamiesi dėl leidimo išdavimo, pateikia patvirtintos pavyzdinės formos prašymą, kuriame turi nurodyti šiuos duomenis:
- kokios rūšies leidimą (vienkartinį terminuotą arba nuolatinį) nori gauti;
- vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jei asmuo neturi asmens kodo, nurodoma asmens gimimo data), pilietybę;
- asmens tapatybę (ir / ar teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje) patvirtinančio dokumento pavadinimą, seriją ir numerį;
- gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį;
- pageidaujamą atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje teritoriją (nurodoma gyvenvietė, rajonas ar kita konkreti vieta pvz. vandens telkinio pavadinimas), trukmę ir (ar) atvykimo datą, atvykimo ir buvimo tikslą;
- kartu vykstančių ir būnančių valstybės sienos apsaugos zonoje asmenų vardus, pavardes, asmens kodus (jei asmenys neturi asmens kodo, nurodomos asmenų gimimo datos).
Pateikiant prašymą arba atsiimant leidimą duomenims patikrinti, VSAT ar struktūrinių padalinių įgaliotiems VSAT darbuotojams pateikiami:
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- asmens tapatybę ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantys dokumentai, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis arba kai asmuo nesinaudoja laisvo asmenų judėjimo teise pagal Europos Sąjungos teisės aktus;
- dokumentas, patvirtinantis tėvystę, motinystę, asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) (kai leidimą prašoma išduoti asmenims iki 16 metų amžiaus);
- grupės vadovo, laivo kapitono (škiperio), laivavedžio ir kartu vykstančių asmenų dokumentai
PAS525
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
-0001-11-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems