Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, skyrimas ir mokėjimas
Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (atsargos ir būtinosios karinės tarnybos kariams ar gyventojams iš Lietuvos laikinai pasiųstiems dirbti į 30 kilometrų nuo avarijos židinio zoną arba statyti Slavutičiaus miesto Ukrainoje), jeigu jų sveikatai buvo padaryta žala (toliau – dalyviai), o jiems mirus – jų šeimos nariams (tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams)) skiriamos ir mokamos vienkartinės kompensacijos.
Dalyviams, kuriems jau išmokėtos kompensacijos, tačiau pablogėjo sveikata, gali būti mokamos pakartotinės kompensacijos.
Kompensacijos mokamos nustačius susirgimą dėl dalyvavimo likviduojant Černobylio atominės elektrinės padarinius bei pripažinus dalyvį nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidu), o jam mirus - kompensacija mokama jo šeimos nariams.
Suinteresuoti asmenys prašymus ir kitus dokumentus gali pateikti:
1. atvykę į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
2. paštu;
Fondo valdybos teritoriniai skyriai, gavę asmenų prašymus vienkartinėms kompensacijoms skirti, nustato asmens teisę į kompensaciją, apskaičiuoja jos sumą ir perveda ją į pareiškėjo nurodytą asmeninę sąskaitą. Jeigu asmuo neturi sąskaitų, vienkartinės kompensacijos gali būti išmokamos Fondo valdybos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktose mokėjimo įstaigose.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta vienkartinė kompensacija asmeniui, patyrusiams žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, bei numatytas jos mokėjimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Suinteresuoti asmenys prašymus ir kitus dokumentus gali pateikti:
1. atvykę į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
2. paštu.
Kai dėl vienkartinės kompensacijos gavimo į Fondo valdybos teritorinį skyrių kreipiasi nukentėjęs asmuo (dalyvis), jis pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą skirti vienkartinę kompensaciją;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. specialistų komisijos išduotą išvadą dėl susirgimo, susijusio su dalyvavimu likviduojant avarijos padalinius;
4. duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama kompensacijos suma.

Nukentėjęs asmuo (dalyvis), pripažintas laikinai nedarbingu ar iš dalies darbingu, kreipdamasis dėl vienkartinės kompensacijos skyrimo turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą skirti vienkartinę kompensaciją;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. pašymo pateikimo dieną galiojančią Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą (asmuo, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintas invalidu – invalido pažymėjimą), kurioje darbingumo netekimas susietas su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės padarinius, o senatvės pensijos amžių sukakęs dalyvis – minėtos tarnybos išduotą darbingumo lygio pažymą, kurioje darbingumo netekimas su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius buvo susietas iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos.
4. duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama kompensacijos suma.

Mirus asmeniui nuo ligos, susijusios su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padalinius, kiekvienas šeimos narys vienkartinei kompensacijai gauti turi pateikti:
1. prašymą skirti vienkartinę kompensaciją;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. specialistų komisijos išduotą išvadą dėl mirties, susijusios su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (pateikia vienas iš šeimos narių);
4. giminystės ryšį su mirusiuoju įrodančius dokumentus - santuokos, gimimo liudijimus, kitus giminystės ryšį įrodančius dokumentus ar jų nuorašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šie dokumentai pateikiami tik tuo atveju, jeigu juose nurodytų duomenų nėra Gyventojų registre;
5. duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama kompensacijos suma.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Prašymus ir dokumentus priima ir konsultacijas teikia Fondo valdybos teritorinių skyrių Klientų aptarnavimo skyrių specialistai.
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 1883
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, dydžių ir išmokėjimo tvarkos aprašas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B622B5634D1/CLHnZlFyzm
Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, dydžių ir išmokėjimo tvarkos aprašas Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, dydžių ir išmokėjimo tvarkos aprašas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymus ir dokumentus priima pašalpų specialistai, dirbantys Fondo valdybos teritorinių skyrių priimamuosiuose.
Kompensacijos skiriamos Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus arba jo pavaduotojo sprendimu.
Raktažodžiai
Vienkartinė kompensacija už Černobilį
PAS1631
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-12-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems