Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas ir mokėjimas
Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 1622 eurų vienkartinė pašalpa.
Kariams savanoriams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo, išmokama vienkartinė pašalpa:
1) pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 4171 euras;
2) pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės) – 3337 euras;
3) pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 2503 eurai.
Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviui - kariui savanoriui laidoti yra skiriama 20 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo pašalpa. Laidojimo pašalpa mokama karį savanorį laidojančiam asmeniui.
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, 109 kab., Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai vyresn. specialistei Kristinai Mitkuvienei, atsiuntus prašymą paštu Socialinės paramos skyriui Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais elektroninio pašto adresu kristina.mitkuviene@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją ar per e. pristatymas informacinė sistemą.
Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu ar per e. pristatymas informacinę sistemą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta vienkartinė pašalpa ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu arba parengiamas motyvuotas atskymas dėl pašalpos neskyrimo arba paprašoma pateikti papildomus dokumentus.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Siekiant gauti vienkartinę pašalpą, karys savanoris arba jo įgaliotas asmuo, arba globėjas, jeigu karys savanoris pripažintas neveiksniu šioje srityje (toliau – teisėtas atstovas), pateikia:
1. prašymą mokėti vienkartinę pašalpą;
2. kario savanorio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba Centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją;
4. jeigu dėl vienkartinės pašalpos kreipiasi asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalyje, – asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą išvadą dėl sužalojimo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, arba šio dokumento kopiją, o jeigu asmenys, įvardyti Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, – prašymo pateikimo dieną galiojantį invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimą ar darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba šio dokumento kopiją;
5. jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia kario savanorio teisėtas atstovas, – dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti, arba šio dokumento kopiją, taip pat teisėto atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
6. jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia karys savanoris, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje, – jo rūpintojo rašytinį sutikimą dėl kreipimosi skirti vienkartinę pašalpą ir dokumentą, patvirtinantį rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą rūpintoju, taip pat rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas.
Dėl laidojimo pašalpos skyrimo laidojantis asmuo pateikia:
1. prašymą dėl laidojimo pašalpos;
2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba Centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją;
4. kario savanorio mirties faktą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją, jeigu duomenų apie kario savanorio mirtį nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.*
* Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kristina Mitkuvienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistas
Telefonas: +37844390146
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kristina.mitkuviene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pateikiamas prašymas Socialinės paramos skyriui.
Paslaugą teikiantis darbuotojas
1. Priima ir registruoja prašymą,
2. Patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę.
3. Įvertina pateiktus dokumentus, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti).
4. Vienkartinė pašalpa pervedama į pareiškėjo prašyme nurodytą sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigoje arba pateikiama motyvuota informacija apie neigiamą sprendimą ar paprašoma pateikti papildomus dokumentus.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma nėra patvirtinta. Pildomas laisvos formos prašymas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.262D0687C0C1/SsQycawtcB
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas,   patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269   Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D841592F4E8A
Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 177 ,,Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.CC49F1B5D972
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 177 ,,Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 177 ,,Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams“.
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas ir mokėjimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.docx schema.docx
Pateikiamas prašymas Socialinės paramos skyriui.
Paslaugą teikiantis darbuotojas
1. Priima ir registruoja prašymą,
2. Patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę.
3. Įvertina pateiktus dokumentus, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti).
4. Vienkartinė pašalpa pervedama į pareiškėjo prašyme nurodytą sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigoje arba pateikiama motyvuota informacija apie neigiamą sprendimą ar paprašoma pateikti papildomus dokumentus.
PAS6829
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-02-22
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems