Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas
Vienkartinės pašalpos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu
1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius, kurių paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Mažeikių rajone. Į Socialinės paramos skyrių dėl pašalpos gali kreiptis šeimos nariai (žuvusiojo tėvai (įtėviai), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudaręs sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), taip pat broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) arba jo įgaliotas asmuo, arba globėjas, jeigu šeimos narys pripažintas neveiksniu šioje srityje.
Iki atitinkamų kalendorinių metų sausio 30 d. indeksuoti vienkartinių pašalpų dydžiai tvirtinami socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ ŽUVUSIŲ PASIPRIEŠINIMO 1940–1990 METŲ OKUPACIJOMS DALYVIŲ ŠEIMOMS DYDŽIŲ ..................... METAIS PATVIRTINIMO.
Užsienio valstybių institucijų išduoti asmens dokumentai ir giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse arba Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta kitaip.
Teisė gauti vienkartinę pašalpą atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo pateikia prašymą ir visus reikiamus dokumentus pašalpai gauti.
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, 109 kab., Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai vyresn. specialistei Kristinai Mitkuvienei, atsiuntus prašymą paštu Socialinės paramos skyriui Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais elektroninio pašto adresu kristina.mitkuviene@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.
Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, telefonu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta vienkartinė pašalpa žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimos nariams arba parengiamas motyvuotas raštas dėl prašymo netenkinimo ar raštas dėl papildomų dokumentų pateikimo
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1.Prašymas vienkartinei pašalpai gauti.
2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) išduota pažyma arba pažymėjimas, patvirtinantis žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, arba šio dokumento kopija.
4. LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, arba šio dokumento kopija.
5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu patvirtinantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimas, kiti giminystės ryšį įrodantys dokumentai arba šių dokumentų kopijos.
6. Žuvusio (mirusio) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), – dokumentus, patvirtinančius tėvų mirties faktą, arba šių dokumentų kopijas;
7. Jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia teisėtas atstovas, – dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti, taip pat teisėto atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;
8. Jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia šeimos narys, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje, – jo rūpintojo rašytinį sutikimą dėl kreipimosi skirti vienkartinę pašalpą ir dokumentą, patvirtinantį rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą rūpintoju, taip pat rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas.
3 ir 4 punktuose nurodytus dokumentus Socialinės paramos skyriui pateikia vienas iš šeimos narių.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kristina Mitkuvienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistas
Telefonas: +37044390146
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kristina.mitkuviene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai dėl vienkartinės pašalpos:
1. Paslaugos gavėjas prašymą ir reikiamus dokumentus pateikia atvykęs į Socialinės paramos skyrių arba registruotu laišku. Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
2. Skyriaus įgaliotas darbuotojas išnagrinėja prašymą, įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
3. Gyventojų registre patikrina asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
4. Darbuotojas patikrina ar nebuvo savivaldybėje jau išmokėta ši vienkartinė pašalpa už žuvusį pasipriešinimo okupacijoms dalyvį.
5. Patikrina pateiktų duomenų tikrumą, priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti, arba informuoja pareiškėją dėl prašymo papildymo), ir nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių.
6. Ruošiamas sprendimas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
7. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, telefonu.
8. Socialinės paramos skyrius, gavęs prašymus ir reikiamus dokumentus, per 20 darbo dienų patikrina pateiktų duomenų tikrumą ir nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių.
9. Pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paraiškas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms pašalpoms išmokėti.
10. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas iš ministerijos gautas lėšas vienkartinėms pašalpoms išmokėti per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią gavo lėšas iš ministerijos perveda į vienkartinės pašalpos gavėjų asmenines sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigose.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma nėra patvirtinta. Pildomas laisvos formos prašymas.
Asmuo rašydamas prašymą nurodo savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje , žuvusio pasipriešinimo okupacijoms šeimos nario vardą, pavardę, gimimo metus.
Prašyme privalu nurodyti ir visus jam žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą (jų vardus,pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), arba pažymėti, kad tokių asmenų, jo žiniomis, nėra.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.EDE1F707F4EE
Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
Pavadinimas Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.262D0687C0C1
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269  Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269
Pastabos
Pašalpa išmokama lygiomis dalimis.
Raktažodžiai
VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ ŽUVUSIŲ PASIPRIEŠINIMO 1940-1990 METŲ OKUPACIJOS DALYVIŲ ŠEIMOMS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.docx schema.docx
Paslaugos teikimo žingsniai dėl vienkartinės pašalpos:
1. Paslaugos gavėjas prašymą ir reikiamus dokumentus pateikia atvykęs į Socialinės paramos skyrių arba registruotu laišku. Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
2. Skyriaus įgaliotas darbuotojas išnagrinėja prašymą, įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
3. Gyventojų registre patikrina asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
4. Darbuotojas patikrina ar nebuvo savivaldybėje jau išmokėta ši vienkartinė pašalpa už žuvusį pasipriešinimo okupacijoms dalyvį.
5. Patikrina pateiktų duomenų tikrumą, priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti, arba informuoja pareiškėją dėl prašymo papildymo), ir nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių.
6. Ruošiamas sprendimas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
7. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, telefonu.
8. Socialinės paramos skyrius, gavęs prašymus ir reikiamus dokumentus, per 20 darbo dienų patikrina pateiktų duomenų tikrumą ir nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių.
9. Pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paraiškas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms pašalpoms išmokėti.
10. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas iš ministerijos gautas lėšas vienkartinėms pašalpoms išmokėti per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią gavo lėšas iš ministerijos perveda į vienkartinės pašalpos gavėjų asmenines sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigose.
PAS3999
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-02-22
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems