Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Adresas
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 26 62981
Faksas
+370 5 26 25940
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Viešo konkurso notaro pareigoms užimti organizavimas.
Asmenys į notaro pareigas skiriami viešo konkurso būdu.
Viešas konkursas notaro pareigoms užimti yra būdas atrinkti tinkamiausią asmenį į notaro vietą, viešai informavus apie tai visuomenę.
Konkursą vykdo Viešo konkurso notaro pareigoms užimti komisija (toliau – Komisija).
Konkursas vykdomas apklausa žodžiu (pokalbio forma). Konkursą laimi pretendentas, surinkęs daugiausia balų. Konkurso komisijos nutarimas skelbiamas konkurso komisijos posėdžio pabaigoje, dalyvaujant konkurso dalyviams.
Pretendentai dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu). Laiško išsiuntimo data laikoma dokumentų pateikimo Teisingumo ministerijai data.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Suorganizuotas viešas konkursas notaro pareigoms užimti
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
2) dokumentas, patvirtinantis, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 1993, Nr. 123-5618; 2009, Nr. 42-1623), 10 punkte), ir jo kopija;
3) aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
4) dokumentas, patvirtinantis mokslo laipsnio suteikimą, ir jo kopija;
5) dokumentas, patvirtinantis ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio ar pedagoginio, ar mokslinio darbo stažą, arba dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo ne mažiau kaip vienus metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), ir jo kopija;
6) pažyma, kad neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti notaro pareigų, ir pažyma apie teistumą;
7) išsamus gyvenimo aprašymas;
8) nustatytos formos anketa notaro pareigoms užimti (Viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatų 1 priedas).
Kandidatas į notarus (asesorius) pateikia Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie notaro praktikos atlikimą.
Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lidija Domkienė
Pareigos: Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės veiklos koordinavimo skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 5) 266 2952
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lidija.domkiene@tm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laimutė Bakienė
Pareigos: Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės veiklos koordinavimo skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 5) 266 2858
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laimute.bakiene@tm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Skelbimas apie konkurso organizavimą
2. Pretendentų dokumentų priėmimas
3. Pretendentų pateiktų dokumentų svarstymas Notarų rūmų prezidiume ir Notarų rūmų prezidiumo nuomonės Teisingumo ministerjai pateikimas
4. Pretendentų atitikties įstatyme nustatytiems reikalavimams vertinimas komisijos posėdyje
5. Pranešimas pretendentams apie konkurso datą
6. Konkurso surengimas ir laimėtojo paskelbimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas turi būti asmens pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris. Prašymo turinys išdėstomas laisva forma. Prašyme prioritetine eilės tvarka gali būti nurodytos kelios savivaldybės, jeigu konkursas skelbiamas į kelias savivaldybes
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr. 28-810);
Viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 (Žin., 2007, Nr. 19-728; 2010, Nr. 121-6183).
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr. 28-810);<br/>Viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 (Žin., 2007, Nr. 19-728; 2010, Nr. 121-6183). Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr. 28-810);
Viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 (Žin., 2007, Nr. 19-728; 2010, Nr. 121-6183).

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
konkursas, notaras
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
konkursas.jpg konkursas.jpg
1. Skelbimas apie konkurso organizavimą
2. Pretendentų dokumentų priėmimas
3. Pretendentų pateiktų dokumentų svarstymas Notarų rūmų prezidiume ir Notarų rūmų prezidiumo nuomonės Teisingumo ministerjai pateikimas
4. Pretendentų atitikties įstatyme nustatytiems reikalavimams vertinimas komisijos posėdyje
5. Pranešimas pretendentams apie konkurso datą
6. Konkurso surengimas ir laimėtojo paskelbimas
PAS556
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems