Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimas

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata (toliau – lengvata) – rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą sumažinimas ar atleidimas nuo jos savivaldybės biudžeto sąskaita. Lengvata suteikiama už savivaldybės teritorijoje negyventą laikotarpį, ne trumpesnį nei 30 kalendorinių dienų (nepertraukiamo laikotarpio), tiems fiziniams asmenims, kurie ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų pabaigos pateikia nustatytos formos prašymą ir aplinkybes patvirtinančius dokumentus: atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietose; besigydantiems sveikatos priežiūros įstaigų stacionaruose arba apgyvendintiems ar slaugomiems stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose; besimokantiems mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose; atliekantiems privalomąją karo tarnybą; išvykusiems stažuotis ar dirbti; fiziniams asmenims, kuriems komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas neįmanomas dėl neprivažiuojamo kelio. Daugiavaikėse šeimose augantiems vaikams iki jų pilnametystės vietinė rinkliava mažinama 50 procentų.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Suteikta lengvata.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Fiziniai asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose, besigydantys sveikatos priežiūros įstaigų stacionaruose arba apgyvendinti ar slaugomi stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, atliekantys privalomąją karo tarnybą, besimokantys mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, turi pateikti atitinkamų įstaigų pažymą ir nustatytos formos prašymą (tvarkos aprašo 2 arba 3 priedą). Fiziniai asmenys, išvykę stažuotis ar dirbti, – pažymą iš darbdavio ir nustatytos formos prašymą (tvarkos aprašo 2 priedą). Daugiavaikės šeimos – pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį ir nustatytos formos prašymą (tvarkos aprašo 4 priedą). Fiziniai asmenys, kuriems dėl neprivažiuojamų kelių negalima teikti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos, turi pateikti prašymą (tvarkos aprašo 1 priedą) dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos gyvenamosios teritorijos seniūnui už laikotarpį, kuriuo komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga nebuvo teikiama.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Olga Vaičiulevičienė
Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus specialistė
Telefonas: 842656320
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: olga.vaiciuleviciene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Roberta Švedaitė
Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė
Telefonas: 842656320
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: roberta.svedaite@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sigutė Ščiglinskienė
Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Telefonas: 842669148
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sigute.sciglinskiene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Veiksmų teikiant administracinę paslaugą schema
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo 1, 2, 3, 4 priedai
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T-157
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.491602/mSdEuuukUC
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T-157 Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T-157
Pavadinimas Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-26
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b987710fe5711e68034be159a964f47
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-26 Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-26
Pavadinimas Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo komisijos nuostatai, patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. A-870
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a9a762e0587711e5825682aa0fc6b8d5
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo komisijos nuostatai, patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. A-870 Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo komisijos nuostatai, patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. A-870
Pastabos
Fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl lengvatų suteikimo nagrinėja ir sprendimus priima savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo komisija (toliau – komisija). Apie komisijos priimtą sprendimą dėl lengvatos taikymo / netaikymo prašymą pateikusį asmenį raštu informuoja Buhalterinės apskaitos skyrius prašyme nurodytu adresu. Lengvata suteikiama tik už einamųjų metų laikotarpį, išskyrus mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose besimokančius asmenis, kuriems lengvata suteikiama vieneriems ataskaitiniams mokslo metams (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.). Esant galimybei pasinaudoti keliomis lengvatomis, gali būti taikoma tik viena vietinės rinkliavos mokėtojo pasirinkta lengvata. Lengvata neteikiama, jeigu vietinės rinkliavos mokėtojas pateikė neteisingus ir / ar neišsamius duomenis.
Raktažodžiai
atliekos, lengvata
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
apl.2s.pdf apl.2s.pdf
Veiksmų teikiant administracinę paslaugą schema
PAS31437
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-07-25
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems