Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Visuomenės informavimas apie numatomų statinių projektavimą
Statytojas apie visuomenei svarbaus statinio ir (ar) statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama (toliau – statiniai), numatomą projektavimą, parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) apie tai informuoti visuomenę. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, suformuoti pagal nustatytus reikalavimus, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija ir duomenys apie statinius. Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų ir rekonstruojamų statinių projektinius pasiūlymus.
Kompiuterinėje laikmenoje įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais.
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu per išorinę informacinę sistemą IS „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt
Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą, arba per išorinę informacinę sistemą IS „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Pradedant statybas / rekonstrukciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Informuojama visuomenė savivaldybės interneto svetainėje apie planuojamas statybas arba pateikiamas užklausimas dėl papildomos informacijos pateikimo.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, suformuoti pagal nustatytus reikalavimus, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija ir duomenys apie statinius (statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės; statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis; projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris); susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas; informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų; kur ir kada vyks viešas susirinkimas).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valdas Gerika
Pareigos: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Telefonas: +37044398217
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: valdas.gerika@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Simona Tenienė
Pareigos: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044398235
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: simona.teniene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Statytojo prašymą ir pateiktus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su pranešimu paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.
Projektuotojui, atlikus visus STR 1.04.04:2017 nurodytus veiksmus, po viešo susirinkimo, kompiuterinę laikmeną su protokolo ir jo priedų, įrašais pateikus Architektūros ir urbanistikos skyriui arba protokolą su priedais paskelbus IS „Infostatyba“, jei prašymas buvo pateiktas pasinaudojant šia sistema, per 5 darbo dienas pritariama arba motyvuotai nepritariama projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbiant IS „Infostatyba“, savivaldybės interneto svetainėje ir informuojant Statytoją.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Statytojas teikia prašymą Architektūros ir urbanistikos skyriui.
Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi teikti dokumentai juos formuojant pagal nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie išorinės informacinės sistemos IS „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus išorinėje informacinėje sistemoje IS „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, per e. pristatymas arba prisijungęs prie IS „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F31E79DEC55D
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.26B563184529
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Pavadinimas STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.04.04:2017
„STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.04.04:2017<br/>„STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738<br/> STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.04.04:2017
„STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
visuomenė, projektiniai pasiūlymai, statinių projektavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
eigos-schema-2016.docx eigos-schema-2016.docx
Statytojo prašymą ir pateiktus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su pranešimu paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.
Projektuotojui, atlikus visus STR 1.04.04:2017 nurodytus veiksmus, po viešo susirinkimo, kompiuterinę laikmeną su protokolo ir jo priedų, įrašais pateikus Architektūros ir urbanistikos skyriui arba protokolą su priedais paskelbus IS „Infostatyba“, jei prašymas buvo pateiktas pasinaudojant šia sistema, per 5 darbo dienas pritariama arba motyvuotai nepritariama projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbiant IS „Infostatyba“, savivaldybės interneto svetainėje ir informuojant Statytoją.
PAS31650
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-09-21
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems