Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Adresas internete
Telefonas
+37052615177
Faksas
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinio asmens licencijuojamos veiklos) sąlygų laikymosi priežiūra

             Pareiškėjas – visuomenės sveikatos priežiūros licencijos (toliau – licencija) turėtojas, kuris, laikydamasis visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinio asmens licencijuojamos veiklos) sąlygų, kreipiasi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT), pateikdamas arba Pranešimą dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo, jei licencija buvo išduota deklaracijos pagrindu ir kartu su deklaracija nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys licencijos išdavimo sąlygų atitiktį, arba Pranešimą apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą (toliau – pranešimas).


              Užpildytas ir pasirašytas sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos pranešimas teikiamas kartu su dokumentais, patvirtinančiais licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi (toliau – patvirtinamieji dokumentai).


 Pranešimą užpildyti, pasirašyti ir pateikti kartu su patvirtinamaisiais dokumentais gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – atstovas).


 Pareiškėjas ar jo atstovas pranešimą kartu su patvirtinamaisiais dokumentais VASPVT pateikia per atstumą.


Licencijų turėtojai privalo laikytis šių licencijuojamos veiklos sąlygų:


   a) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka per  6 mėnesius nuo licencijos išdavimo dienos išklausyti  atitinkamos licencijuojamos visuomenėssveikatospriežiūros veiklos įvadinius kvalifikacijos tobulinimo kursus (18 valandų) ir per  atstumą kreipdamiesi pranešti apie tai licencijas išduodančiai institucijai, išskyrus atvejus, kai licencijos turėtojas jau yra išklausęs tokius pačius ar iš esmės panašius kvalifikacijos tobulinimo kursus Lietuvoje ar kitoje valstybėje narėje ir pateikia tai  patvirtinančius

dokumentus;


    b) tobulinti kvalifikaciją sveikatos apsaugos   ministro nustatyta tvarka ir ne rečiau kaip kas 5 metus  Licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka apie kvalifikacijos tobulinimą  per atstumą;


     c) prievolė teikti informaciją apie šios dalies 1 punkto a ir b papunkčiuose nurodytą kvalifikacijos tobulinimą netaikoma

asmenims, atliekantiems visuomenėssveikatospriežiūros funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės  sveikatos priežiūros  įstaigose, kurių duomenys apie kvalifikacijos tobulinimą centralizuotai teikiami žinybiniam Visuomenės sveikatospriežiūros specialistų registrui.


 Paslauga teikiama neatlygintinai.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Sveikatos apsaugos paslaugos; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Pradedant verslą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinio asmens licencijuojamos veiklos) sąlygų laikymosi priežiūra

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Licencijų turėtojai (fiziniai asmenys) privalo laikytis šių licencijuojamos veiklos sąlygų:
a) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka per 6 mėnesius nuo licencijos išdavimo dienos išklausyti atitinkamos licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos įvadinius kvalifikacijos tobulinimo kursus (18 valandų) ir per atstumą kreipdamiesi pranešti apie tai licencijas išduodančiai institucijai, išskyrus atvejus, kai licencijos turėtojas jau yra išklausęs tokius pačius ar iš esmės panašius kvalifikacijos tobulinimo kursus Lietuvoje ar kitoje valstybėje narėje ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
b) tobulinti kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir ne rečiau kaip kas 5 metus Licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka apie kvalifikacijos tobulinimą per atstumą kreipdamiesi pranešti licencijas išduodančiai institucijai;
c) prievolė teikti informaciją apie aukščiau nurodytą kvalifikacijos tobulinimą netaikoma asmenims, atliekantiems visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, kurių duomenys apie kvalifikacijos tobulinimą centralizuotai teikiami žinybiniam Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrui;

Kartu su pranešimu dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo būtina pateikti šiuos dokumentus:
• dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančius Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje atitinkamai licencijuojamai veiklai vykdyti darbuotojams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus fiziniams asmenims, siekiantiems verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla,
• turimų priemonių ir įrangos sąrašą, patvirtintą pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įrodantį, kad fizinis asmuo turi Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro, nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą,
• asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, dokumentą (us), patvirtinantį (-čius) teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei asmuo yra užsienietis,
• dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais dokumentuose, keitimą.
Kartu su Pranešimu apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą teikiami šie dokumentai:
• profesinės kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laimutė Miškinienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laimute.miskiniene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vidas Semėnas
Pareigos: Vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vidas.semenas@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Armonienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolanta.armoniene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vitalija Daukšienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vitalija.dauksiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Renata Ustilaitė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: renata.ustilaite@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Strakšienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audrone.straksiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Alfonsa Šeškienė
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: alfonsa.seskiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.vaspvt.gov.lt/node/877
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisijungti prie sistemos per elektroninius valdžios vartus ir atlikti instrukcijoje nurodytus veiksmus.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
5
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167900&p_query=&p_tr2=
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-97 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų aprašų ir profesinio tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361812&p_query=&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-97 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų aprašų ir profesinio tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-97 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų aprašų ir profesinio tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-713 ,,Dėl Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.074B4AB388C1
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-713 ,,Dėl Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-713 ,,Dėl Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-868 ,,Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0A55C930D0BF
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-868 ,,Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-868 ,,Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0be44410b5e711e5a6588fb85a3cc84b
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
Informacija apie atliktą licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą ir priimtus sprendimus, susijusius su licencijos galiojimu, skelbiama viešai VASPVT interneto svetainėje skiltyje ,,Licencijos”.
Raktažodžiai
Licencijavimas, licencijos išdavimas, licencija, licencijuojamos veiklos priežiūra, sveikatos apsauga, sveikata, visuomenės sveikata, leidimas.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra aprašymo
PAS29891
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-02-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems