Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Adresas internete
Telefonas
+37052615177
Faksas
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos fiziniam asmeniui išdavimas

Pareiškėjas – fizinis asmuo, kuris ketina verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla Lietuvoje ir kreipiasi į licenciją išduodančią instituciją su Deklaracija apie ketinimą verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla (toliau – deklaracija).


Fizinis asmuo licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla gali verstis tik turėdamas galiojančią licenciją.


Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšys:


1) privalomasis pirmosios pagalbos mokymas;


2) privalomasis higienos įgūdžių mokymas;


3) privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai;


4) visuomenės sveikatos saugos ekspertizė;


5) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;


6) kenkėjų kontrolė (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).


Kiekvienai licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšiai vykdyti išduodama atskira licencija.


Licenciją išduodanti institucija yra Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT).
Pareiškėjas VASPVT pateikia sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos deklaraciją, kuria deklaruojama atitiktis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams.
Kartu su deklaracija pareiškėjas gali pateikti lietuvių kalba arba išverstus į lietuvių kalbą dokumentus (arba šiuos dokumentus pateikia per 15 dienų nuo deklaracijos pateikimo VASPVT).
Pareiškėjas deklaraciją (ir dokumentus) pateikia elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, per Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą.


Deklaraciją (ir dokumentus) pateikti ir deklaraciją užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.


Pateikus deklaraciją, jos vertinimas nėra atliekamas ir laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną po deklaracijos pateikimo arba deklaracijoje nurodytą dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė nei deklaracijos pateikimo VASPVT diena.


Licencija išduodama neribotam laikui. Licencija išduodama elektronine forma, jos duomenys fiksuojami ir skelbiami Licencijų informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarime Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, taip pat VASPVT interneto svetainėje bei kitose teisės aktų numatytose skelbimo vietose.


Elektroninės licencijos turėtojui laisvos formos prašymu gali būti išduodama pažyma, patvirtinanti elektroninės licencijos išdavimą.


Už licencijos išdavimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos; Sveikatos apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Pradedant verslą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos fiziniam asmeniui išdavimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiama sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos Deklaracija apie ketinimą verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla.
Kartu su deklaracija pareiškėjas gali pateikti šiuos lietuvių kalba arba išverstus į lietuvių kalbą dokumentus:
• dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) išsilavinimą ir kvalifikaciją (pateikti nereikia, jeigu šis dokumentas yra registruotas Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (toliau – DAKPR)), atitinkančius Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje atitinkamai licencijuojamai veiklai vykdyti darbuotojams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus fiziniams asmenims, siekiantiems verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla,
• turimų priemonių ir įrangos sąrašą, patvirtintą pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įrodantį, kad fizinis asmuo turi Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro, nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą,
• asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as), dokumentą (us), patvirtinantį (-čius) teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei asmuo yra užsienietis,
• dokumento (-ų), patvirtinančio (-ių) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais dokumentuose, keitimą, kopiją (-as).

 Pareiškėjas gali pateikti išvardytus dokumentus kartu su deklaracija arba, jeigu jų nepateikia kartu su deklaracija, tai per 15 dienų nuo deklaracijos pateikimo VASPVT juos pateikia kartu su užpildytu pranešimu dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo (žr. administracinės paslaugos „Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinio asmens licencijuojamos veiklos) sąlygų laikymosi priežiūra“ teikimo aprašymą).
 Jeigu dėl licencijos išdavimo kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Daugiau informacijos rasite adresu https://www.vaspvt.gov.lt/node/617.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laimutė Miškinienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laimute.miskiniene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Renata Ustilaitė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: renata.ustilaite@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Armonienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolanta.armoniene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vitalija Daukšienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vitalija.dauksiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Renata Ustilaitė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: renta.ustilaite@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Strakšienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audrone.straksiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Alfonsa Šeškienė
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: alfonsa.seskiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.vaspvt.gov.lt/files/Paslaugos/Paraiskos/Specialistu_licencijavimas/VSPSL_deklaracija.xlsx
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisijungti prie sistemos per elektroninius valdžios vartus ir atlikti instrukcijoje nurodytus veiksmus.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
5
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 16 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167900&p_query=&p_tr2=
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-97 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų aprašų ir profesinio tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361812&p_query=&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-97 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų aprašų ir profesinio tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-97 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų aprašų ir profesinio tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-713 ,,Dėl Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.074B4AB388C1
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-713 ,,Dėl Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-713 ,,Dėl Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-868 ,,Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0A55C930D0BF
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-868 ,,Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-868 ,,Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0be44410b5e711e5a6588fb85a3cc84b
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
Paslauga galutinė.
Jei pareiškėjas ar jo atstovas kreipiasi tiesiogiai, kartu su išvardytais dokumentais pateikia ir jų kopijas, jeigu reikia, ir autentiškus jų vertimus į lietuvių kalbą arba tik patvirtintas dokumentų kopijas ir, jeigu reikia, autentiškus jų vertimus į lietuvių kalbą.
Jei dokumentai siunčiami paštu ar per kurjerį, turi būti pateiktos patvirtintos dokumentų kopijos ir, jeigu reikia, autentiški dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.
Pateikiamos dokumentų kopijos turi turėti kopijos tikrumo žymą. Tikrumo žymą sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą tvirtinančio įstaigos vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, šiuos reikalavimus atitinkanti tikrumo žyma rašoma tik paskutiniame lape, o kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote nurodoma: „Kopija tikra“ ir pasirašoma.
Raktažodžiai
Licencijavimas, licencijos išdavimas, licencija, sveikatos apsauga, sveikata, visuomenės sveikata, leidimas.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra aprašymo
PAS29891
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-07-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems