Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Adresas internete
Telefonas
+37052615177
Faksas
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos fiziniam asmeniui patikslinimas

Pareiškėjas – visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos turėtojas, pakeitęs vardą, pavardę, asmens kodą arba kurio turimoje licencijoje yra netikslių įrašų.

Licencija patikslinama, jeigu pasikeičia licencijos turėtojo (fizinio asmens) duomenys, taip pat siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant licenciją.

Tikslindama popierinės formos licenciją, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT), licencijos turėtojui išduoda elektroninę licenciją.


Tikslinant licenciją nurodomi patikslinti duomenys, tačiau paliekamas buvusios licencijos numeris, jos išdavimo data ir nurodoma paskutinė licencijos patikslinimo data.


Tikslinant iki 2016 m. gruodžio 31 d. išduotą licenciją paliekamas buvusios licencijos numeris (jei iki 2016 m. gruodžio 31 d. išduota licencija suteikia teisę verstis vienos rūšies licencijuojama veikla) arba suteikiami nauji licencijų numeriai su nuorodomis į buvusį licencijos numerį (jei iki 2016 m. gruodžio 31 d. išduota licencija suteikia teisę verstis kelių rūšių licencijuojama veikla), paliekama buvusios licencijos išdavimo data ir nurodoma paskutinė licencijos patikslinimo data.


PASTABA. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-868 ,,Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1487 redakcija), įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.


Licencijos turėtojas, siekiantis patikslinti licenciją, turi sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir VASPVT pateikti nustatytos formos Paraišką patikslinti licenciją, kurioje turi būti nurodyti pasikeitę duomenys, bei dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius duomenis, kopijas.

 

Pareiškėjas dokumentus licencijai patikslinti pateikia elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, per Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą.


 Dokumentus pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Profesinė ir techninė veikla > Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos fiziniam asmeniui patikslinimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dokumentai, reikalingi licencijai patikslinti:

1. nustatytos formos Paraiška patikslinti licenciją (išduoti naujos formos licenciją (-as), jei pasikeitė iki šių nuostatų įgaliojimo išduotos licencijos duomenys), kurioje turi būti nurodyti pasikeitę duomenys;

2. dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vitalija Daukšienė
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vitalija.dauksine@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laimutė Miškinienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laimute.miskiniene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vidas Semėnas
Pareigos: Vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vidas.semenas@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Armonienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolanta.armoniene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Renata Ustilaitė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: renata.ustilaite@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Strakšienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audrone.straksiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Alfonsa Šeškienė
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: alfonsa.seskiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.vaspvt.gov.lt/node/218
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisijungti prie sistemos per elektroninius valdžios vartus ir atlikti instrukcijoje nurodytus veiksmus (žr. http://www.vaspvt.gov.lt/node/899).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
5
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 11 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167900&p_query=&p_tr2=
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-868 ,,Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0A55C930D0BF
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-868 ,,Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-868 ,,Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0be44410b5e711e5a6588fb85a3cc84b
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Pastabos
Paslauga galutinė.
VASPVT gali paprašyti licencijos turėtoją pateikti trūkstamus ar tinkamai įformintus dokumentus, reikalingus licencijai patikslinti.
VASPVT atsisako patikslinti licenciją (išduoti naujos formos licenciją (-as), jei pasikeitė iki šių Nuostatų įsigaliojimo išduotos licencijos duomenys), jeigu licencijos turėtojas per 90 dienų nuo VASPVT rašytinio pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos nepašalina nurodytų trūkumų, ir apie šį sprendimą licencijos turėtojui praneša raštu, nurodydama motyvuotas atsisakymo patikslinti licenciją (išduoti naujos formos licenciją (-as), jei pasikeitė iki šių Nuostatų įsigaliojimo išduotos licencijos duomenys) priežastis, pagrindą ir šio sprendimo apskundimo tvarką.
Licencijos duomenys patikslinami ir tuomet, kai netikslių įrašų priežastis yra techninė. Šiuo atveju valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą neimama.
VASPVT, patikslinusi licencijos duomenis, apie tai informuoja licencijos turėtoją.
Licencijos turėtojas privalo grąžinti tikslintos licencijos originalą (atsiunčiama paprastu paštu).
Tikslinant licenciją, išduodama nauja licencija su patikslintais duomenimis, tačiau paliekamas buvusios licencijos numeris, jos išdavimo data ir nurodoma paskutinė licencijos patikslinimo data.
Tikslinant iki 2010 m. spalio 10 d. išduotą licenciją, išduodama naujos formos licencija (-os) su patikslintais duomenimis, tačiau paliekamas buvusios licencijos numeris (jei iki šių Nuostatų įsigaliojimo išduota licencija suteikia teisę verstis vienos rūšies licencijuojama veikla) arba suteikiami nauji licencijų numeriai su nuorodomis į buvusį licencijos numerį (jei šių Nuostatų įsigaliojimo išduota licencija suteikia teisę verstis kelių rūšių licencijuojama veikla), paliekama buvusios licencijos išdavimo data ir nurodoma paskutinė licencijos patikslinimo data.
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra aprašymo
PAS2007
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-02-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems