Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Vilniaus regioninis valstybės archyvasX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Vilniaus regioninis valstybės archyvas
Pavadinimas
Vilniaus regioninis valstybės archyvas
Adresas
O. Milašiaus g. 23, LT-10102 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052477856
Fakso nr.
+37052477856
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:30, V 7:30 – 15:15
Paslaugos aprašas
(VP) Saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikimas susipažinti

Vilniaus regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ir jų kopijų teikimas asmenims susipažinti Archyvo skaityklose: Archyve (O. Milašiaus g. 23, Vilnius, 111 kabinetas); Archyvo Utenos filiale (J. Basanavičiaus g. 114, Utena; 4 aukštas, 2 kabinetas). Archyvo skaityklose aptarnaujami tik registruoti skaitytojai. Skaitytojai gali registruotis per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS) arba pateikę rašytinius prašymus. Rašytiniai prašymai pateikiami tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiami paštu arba elektroniniais ryšiais. Skaitytojai kiekvienais kalendoriniais metais registruojami iš naujo. Skaitytojams skaitykloje pateikiamos turimos dokumentų paieškos priemonės. Pageidaujamus dokumentus skaitytojai gali užsakyti per IAPS arba skaityklos darbuotojui pateikęs rašytinį užsakymo lapą. Rašytinis užsakymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiamas paštu arba elektroniniais ryšiais ir priimamas, jei pateikiami duomenys yra teisingi, parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją. Skaitytojo rašytiniu prašymu teikiamos mokamos dokumentų kopijavimo, skaitmeninimo ir kitos paslaugos.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Asmenims susipažinti pateikti dokumentai ar jų kopijos

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
˗ prašymas susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais (kreipiantis į Archyvą pirmą kartą tais metais); ˗ dokumentų užsakymo lapas; ˗ asmens tapatybę liudijantis dokumentas, kuris patikrinus grąžinamas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Prašymas susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais
Nuoroda į formą vrva_prasymas_susipazinti_su_dokumentais.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais Prašymas susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais vrva_prasymas_susipazinti_su_dokumentais.docx vrva_prasymas_susipazinti_su_dokumentais.docx
Prašymas susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais
Pavadinimas Dokumentų užsakymo lapas
Nuoroda į formą vrva_dokumentu_uzsakymo_lapas.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Dokumentų užsakymo lapas Dokumentų užsakymo lapas vrva_dokumentu_uzsakymo_lapas.docx vrva_dokumentu_uzsakymo_lapas.docx
Dokumentų užsakymo lapas
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Tamašauskienė (O. Milašiaus g. 23, Vilnius, 111 kabinetas)
Pareigos: Dokumentų naudojimo skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37052477851
Mobilusis telefonas: +37067453761
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: j.tamasauskiene@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vaidilutė Sinkevičiūtė (O. Milašiaus g. 23, Vilnius, 111 kabinetas)
Pareigos: Dokumentų naudojimo skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37052477851
Mobilusis telefonas: +37067453761
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: v.sinkeviciute@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sigita Sadaunikienė (Archyvo Utenos filialo skaitykloje, J. Basanavičiaus g. 114, Utena, 4 aukštas, 2 kabinetas)
Pareigos: Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vyresnioji specialistė
Telefonas: +37038961897
Mobilusis telefonas: +37067474975
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: s.sadaunikiene@archyvai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo per IAPS ar raštu pateikia prašymą susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais (kreipiantis į Archyvą pirmą kartą tais metais);
2. Asmuo per IAPS ar raštu pateikia dokumentų užsakymo lapą Archyvo skaityklos darbuotojui;
3. Skaityklos darbuotojas užsako bylas iš Archyvo saugyklų;
4. Archyvo saugyklų darbuotojas pateikia bylas skaityklos darbuotojams;
5. Skaityklos darbuotojas pateikia bylas asmeniui per 6 darbo valandas nuo užsakymo registravimo laiko arba skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną ir sutartu laiku;
6. Asmuo susipažįsta su dokumentais, gali užsakyti pagaminti (patvirtinti) dokumentų kopijas, gali prašyti leisti fotografuoti dokumentus;
7. Asmuo, susipažinęs su dokumentais, grąžina bylas skaityklos darbuotojui.
8. Skaityklos darbuotojas grąžina bylas Archyvo saugyklų darbuotojams.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Per Integralią administracinių paslaugų sistemą arba pateikę rašytinius prašymus ir dokumentų užsakymo lapus. Prašymo susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais ir dokumentų užsakymo lapo formos, kita skaitytojui aktuali informacija pateikiama Archyvo skaityklose darbo laiku ir interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/vaa_paslaugos/vaa_skaityklos.html .
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: Dokumentai į skaityklą išduodami ne vėliau kaip per 6 darbo valandas (nuo užsakymo registravimo laiko) arba skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną ir sutartu laiku. Ši informacija užfiksuojama IAPS arba dokumentų užsakymo lape. Jei nurodytąją dieną ar sutartu laiku išduoti dokumentų nėra galimybės, dokumentai išduodami kitą skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną ir kitu sutartu laiku. Dokumentai, kuriuose yra specialiųjų kategorijų asmens duomenų, gali būti išduodami ir vėliau nei per 6 darbo valandas.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/uQyuuFlAnq
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Pavadinimas Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1147ade0b69611e88f64a5ecc703f89b
Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C51584312F06
Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“ Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
Paslauga galutinė. Jei užsakymas išduoti dokumentus negali būti vykdomas (priėjimą prie dokumentų riboja įstatymai, dokumentai nesutvarkyti, yra blogos fizinės būklės ar dėl kitų priežasčių), skaitytojas apie tai informuojamas nurodant priežastį.

Skaitytojas, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakyme Nr. ĮV-377 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatyta tvarka sumokėjęs už kopijavimo paslaugas, gali užsisakyti pagaminti dokumentų analogines ir skaitmenines kopijas. Mokestis už suteiktas paslaugas gali būti sumokėtas Archyve arba pavedimu į Archyvo sąskaitą:
Gavėjas – Vilniaus regioninis valstybės archyvas;
Gavėjo kodas – 193171427;
Gavėjo bankas – „Swedbank", AB;
Gavėjo sąskaita – LT857300010002462326.
Raktažodžiai
Dokumentų teikimas susipažinti
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
butinu-veiksmu-sekos-schema-vp-dokumentu-teikimas-susipazinti.pdf butinu-veiksmu-sekos-schema-vp-dokumentu-teikimas-susipazinti.pdf
1. Asmuo per IAPS ar raštu pateikia prašymą susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais (kreipiantis į Archyvą pirmą kartą tais metais);
2. Asmuo per IAPS ar raštu pateikia dokumentų užsakymo lapą Archyvo skaityklos darbuotojui;
3. Skaityklos darbuotojas užsako bylas iš Archyvo saugyklų;
4. Archyvo saugyklų darbuotojas pateikia bylas skaityklos darbuotojams;
5. Skaityklos darbuotojas pateikia bylas asmeniui per 6 darbo valandas nuo užsakymo registravimo laiko arba skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną ir sutartu laiku;
6. Asmuo susipažįsta su dokumentais, gali užsakyti pagaminti (patvirtinti) dokumentų kopijas, gali prašyti leisti fotografuoti dokumentus;
7. Asmuo, susipažinęs su dokumentais, grąžina bylas skaityklos darbuotojui.
8. Skaityklos darbuotojas grąžina bylas Archyvo saugyklų darbuotojams.
PAS32720
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-01-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems