Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Žalos atlyginimo vienkartinių ir periodinių netekto darbingumo kompensacijų, žalos atlyginimo maitintojo netekimo atveju skyrimas ir mokėjimas
Žalos atlyginimo išmokos skiriamos dėl nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių iki 1999-12-31, ir profesinių ligų, nustatytų iki šios datos, bei profesinių ligų, nustatytų po 2000-01-01 tiems asmenims, kurie po 2000-01-01 nebuvo draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu (nedirbo). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius) šios išmokos skiriamos ir mokamos tais atvejais, kai buvusių darbdavių žalos atlyginimo prievolė dėl atsakingos už žalą įmonės bankroto, likvidavimo ar privatizavimo pereina valstybei.
Suinteresuoti asmenys prašymus (ir kitus dokumentus) gali pateikti:
1. tiesiogiai atvykę į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių;
2. paštu;
3. elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (tolau - EGAS), papildomus dokumentus pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais.
Fondo valdybos teritoriniai skyriai, gavę asmenų prašymus žalos atlyginimui skirti, nustato asmens teisę į išmoką iš valstybės biudžeto lėšų, apskaičiuoja išmokos sumą ir pristato, persiunčia ar perveda mokėtiną išmokos sumą gavėjui.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Mirties atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta ir mokama žalos atlyginimo vienkartinė ir periodinė netekto darbingumo kompensacija, žalos atlyginimo maitintojo netekimo atveju, papildoma periodinė ir vienkartinė išmoka
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prie prašymo skirti žalos atlyginimo vienkartinę ar periodinę netekto darbingumo kompensaciją turi būti pridėta:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma;
3. teismo sprendimas dėl žalos atlyginimo priteisimo arba buvusio žalos atlyginimo mokėtojo sprendimas (įsakymas), patvirtinantys, kad žalos atlyginimas buvo mokamas;
4. darbo užmokesčio pažyma;
5. asmens teisę gauti žalos atlyginimą iš valstybės biudžeto lėšų patvirtinantys dokumentai (jeigu pareiškėjas šių dokumentų neturi, juos iš kompetentingų įstaigų išsireikalauja Fondo valdybos teritoriniai skyriai).

Prie prašymo skirti žalos atlyginimą maitintojo netekimo atveju turi būti pridėta:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. santuokos, gimimo, mirties liudijimai (šiuos dokumentus reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu juose nurodytų duomenų nėra Gyventojų registre);
3. asmens teisę gauti žalos atlyginimą iš valstybės biudžeto lėšų patvirtinantys dokumentai (jeigu pareiškėjas šių dokumentų neturi, juos iš kompetentingų įstaigų išsireikalauja Fondo valdybos teritoriniai skyriai).
4. asmeniui mirus dėl profesinės ligos - Vyriausybės įgaliotos institucijos išvada, kad nukentėjusysis mirė dėl profesinės ligos.
Duomenis apie tai, kad našlaičiai (iki jiems sukanka 24 metai) mokosi ar studijuoja pagal nustatyta tvarka įregistruotas švietimo įstaigų bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programas ir dieninių ar nuolatinių studijų programas teikia Švietimo informacinių technologijų centras.
Prie prašymo skirti papildomą periodinę ar vienkartinę išmoką turi būti pridėta:
1. gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) išvada, kurioje nurodytas medikamentų sąrašas, reabilitacinio gydymo trukmė, protezų užsakymo būtinybė ir kt.;
2. dokumentai, patvirtinantys GKK išvadoje nurodytų medikamentų ar kitų priemonių įsigijimą.
Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiami dokumentų originalai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Prie prašymo skirti žalos atlyginimo vienkartinę ar periodinę netekto darbingumo kompensaciją turi būti pridėta:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma;
3. teismo sprendimas dėl žalos atlyginimo priteisimo arba buvusio žalos atlyginimo mokėtojo sprendimas (įsakymas), patvirtinantys, kad žalos atlyginimas buvo mokamas;
4. darbo užmokesčio pažyma;
5. asmens teisę gauti žalos atlyginimą iš valstybės biudžeto lėšų patvirtinantys dokumentai (jeigu pareiškėjas šių dokumentų neturi, juos iš kompetentingų įstaigų išsireikalauja Fondo valdybos teritoriniai skyriai).

Prie prašymo skirti žalos atlyginimą maitintojo netekimo atveju turi būti pridėta:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. santuokos, gimimo, mirties liudijimai (šiuos dokumentus reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu juose nurodytų duomenų nėra Gyventojų registre);
3. asmens teisę gauti žalos atlyginimą iš valstybės biudžeto lėšų patvirtinantys dokumentai (jeigu pareiškėjas šių dokumentų neturi, juos iš kompetentingų įstaigų išsireikalauja Fondo valdybos teritoriniai skyriai).
4. asmeniui mirus dėl profesinės ligos - Vyriausybės įgaliotos institucijos išvada, kad nukentėjusysis mirė dėl profesinės ligos.
Duomenis apie tai, kad našlaičiai (iki jiems sukanka 24 metai) mokosi ar studijuoja pagal nustatyta tvarka įregistruotas švietimo įstaigų bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programas ir dieninių ar nuolatinių studijų programas teikia Švietimo informacinių technologijų centras.
Prie prašymo skirti papildomą periodinę ar vienkartinę išmoką turi būti pridėta:
1. gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) išvada, kurioje nurodytas medikamentų sąrašas, reabilitacinio gydymo trukmė, protezų užsakymo būtinybė ir kt.;
2. dokumentai, patvirtinantys GKK išvadoje nurodytų medikamentų ar kitų priemonių įsigijimą.
Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiami dokumentų originalai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos.
Suinteresuoti asmenys prašymus (ir kitus dokumentus) gali pateikti:
elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (tolau - EGAS), papildomus dokumentus pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AB0E44DE47D8
Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas
Pavadinimas Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo darbe ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7BF01FEFAB3C/jbblKffvrG
Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo darbe ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašas Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo darbe ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašas
Pavadinimas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.818206FCA97A
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai
Pavadinimas Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF298C34C881/TAIS_420024
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Pavadinimas Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D8F18698B809
Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymus ir dokumentus priima pašalpų specialistai, dirbantys Fondo valdybos teritorinių skyrių priimamuosiuose.
I6mokos skiriamos Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus (pavaduotojo) sprendimu
Raktažodžiai
Išmokų mokėjimas
PAS1628
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-12-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems