Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070663661
Fakso nr.
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Želdynų projektų rengimo vadovo atestato išdavimas

Želdynų projekto vadovo atestatui gauti gali pretenduoti asmenys, turintys aukštąjį architektūros, biologijos, miškininkystės, kraštotvarkos studijų krypties išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą želdynų kūrimo, tvarkymo, projektų rengimo srityje. Asmenys, turintys ne mažesnį kaip 10 metų darbo stažą ir turintys patirtį želdynų projektų rengimo srityje gali turėti bet kokios studijų krypties aukštąjį išsilavinimą.

Asmens laisvos formos prašymas atestuoti ir kiti dokumentai ar jų kopijos gali būti pateikiami Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo komisijai (toliau – Atestavimo komisija) tiesiogiai atvykus į Aplinkos ministerijos priimamąjį (A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius), per pasiuntinį arba elektroniniu būdu (info@am.lt arba laura.cimbalistaite@am.lt), pateikiant skanuotus dokumentus ir prašymą.

Apie atestavimo eigą informuojama el. paštu ir per Aplinkos ministerijos internetinį puslapįhttp://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/zeldynai.

Gautas atestatas išduodamas atvykus į Aplinkos ministeriją į rankas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Profesinė ir techninė veikla
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Profesinė ir techninė veikla
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas želdynų projektų rengimo vadovo atestatas penkeriems metams.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kartu su laisvos formos prašymu atestuoti pateikiami dokumentai ar skenuotos jų kopijos:
1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija;
2. pavardės keitimo dokumento kopija (jei pavardė keista);
3. aukštojo mokslo diplomo kopija su vertimu į lietuvių kalbą (jei diplomas išrašytas nevalstybine kalba);
4. gyvenimo aprašymas;
5. želdynų projektavimo darbų sąrašas;
6. pažyma apie darbo stažą;
7. ne mažiau kaip du želdynų, iš kurių vienas yra parko ar skvero, projektus. Projektų sudėtis turi atitikti sudėtį, nurodytą Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719, išskyrus sąmatinius skaičiavimus. Privalumas – pateiktų projektų įgyvendinimo nuotraukos, informacija apie projektų pristatymą konkursuose, parodose;
8. asmuo, norintis dirbti Lietuvos Respublikoje pagal užsienyje įgytą kvalifikaciją, turi pateikti užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo Lietuvoje dokumentus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laura Cimbalistaitė
Pareigos: Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyriausioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37061639514
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laura.cimbalistaite@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas atestuoti (pavyzdinė forma pridedama).
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41/UycAYboXPP
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. D1-49 „Dėl želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95D91E249BCB/AuQHnqBzLC
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. D1-49 „Dėl želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. D1-49 „Dėl želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. D1-292 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-208 „Dėl želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A877078FC96F/BPYqfqUOwH
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. D1-292 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-208 „Dėl želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. D1-292 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-208 „Dėl želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-719 „Dėl atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6052A86F77E4
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-719 „Dėl atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-719 „Dėl atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Aplinkos ministerijos sprendimai per vieną mėnesį nuo jų gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01119 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka
Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
želdynų projektų rengimo vadovo atestatas
PAS30530
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems