Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044398204
Fakso nr.
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas

Išduodami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai šiais atvejais:

1. kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami (išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai);

2. kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliąjame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);

3.Kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštelėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;

4. kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

5. kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;

6. kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jei laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo;

 7. kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui, išskyrus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatytais atvejais

Sąlygos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti išduodamos per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą. Sąlygose išvardinami konkretūs normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas teritorijų planavimo dokumento projektas. Asmens prašymas pateikiamas per Žemėtvarkos planavimo dokumentų

Asmenų prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, raštu, užpildyti pagal Savivaldybės interneto tinklalapyje www.mazeikiai.lt administracinių paslaugų teikimo aprašymuose nurodytą prašymų pateikimo tvarką ir formas, tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, faksu, Savivaldybės administracijos oficialiuoju elektroniniu paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (pateikiant el. a. savivaldybe@mazeikiai.lt ar administracinių paslaugų teikimo aprašymuose nurodytais prašymams teikti elektroniniu būdu elektroninio pašto adresais).


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Priimamas sprendimas išduoti sąlygos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti ar paprašoma papildomų duomenų ar pateikiamas motyvuotas atsikasymas priimti teigiamą sprendimą

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Užpildytas nustatytos formos prašymas;
2. Žemės sklypo(-ų) plano(-ų), patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka, kopija(-os);
3. Planuojamų žemės sklypų ir/arba pastatų, esančių planuojamame sklype, nuosavybės dokumentų kopijos.
1. Prašymas.
2. Žemės ir kito nekilnojamojo turto (esančio planuojamoje teritorijoje) registracijos pažymėjimas.
3. Žemės sklypo ribų planas.
4. Įgaliojimas, jei savininkui atstovauja įgaliotas asmuo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nijolė Varpučanskienė
Pareigos: vyr. specialistė
Telefonas: +37044398217
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: nijole.varpucanskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenų prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, raštu, užpildyti pagal Savivaldybės interneto tinklalapyje www.mazeikiai.lt administracinių paslaugų teikimo aprašymuose nurodytą prašymų pateikimo tvarką ir formas, tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, faksu, Savivaldybės administracijos oficialiuoju elektroniniu paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (pateikiant el. a. savivaldybe@mazeikiai.lt ar administracinių paslaugų teikimo aprašymuose nurodytais prašymams teikti elektroniniu būdu elektroninio pašto adresais).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas pateikiamas per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS
Asmens prašymas pateikiamas per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS
1. Užpildytas nustatytos formos prašymas;
2. Žemės sklypo(-ų) plano(-ų), patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka, kopija(-os);
3. Planuojamų žemės sklypų ir/arba pastatų, esančių planuojamame sklype, nuosavybės dokumentų kopijos.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Žpdris numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, faksu ar elektroniniu paštu arba prisijungęs prie Žpdris
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.26B563184529
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas<br/><br/> Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas


Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.CC10C5274343
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas  Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Pavadinimas Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.599F25262B71
Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262  Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262
Pavadinimas Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.85D26D5522CA
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513  Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Žemės sklypų formavimo (formavimas) ir pertvarkymo projektų rengimo elektroninė paslauga;
PAS4626
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-07-25
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems